οι Ανθρωποί μας

ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚ

Απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η τριβή με τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνονταν στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών της, της δημιούργησε την επιθυμία εμβάθυνσης και εξειδίκευσης, ώστε να είναι πιο ολοκληρωμένη η κατάρτιση της  κάνοντας έτσι  το μεταπτυχιακό της στην Ειδική Εκπαίδευση.  Κατά την διάρκεια των σπουδών της ανέπτυξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις παιδαγωγικές μεθόδους που αναπτύσσονται στις σύγχρονες κοινωνίες. Παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς μαθήματα για το σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών (Braille),  καθώς και αρκετά επιμορφωτικά σεμινάρια στον κλάδο της ειδικής αγωγής, τα οποία την καθιστούν ικανή να διαχειριστεί  γλωσσικές και ψυχολογικές διαταραχές.  Συνάμα, η χρόνια ενασχόληση της με τα εικαστικά και την μουσική συμβάλλουν στην ώθηση  της έκφρασης των συναισθημάτων, της δημιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΣΗ

Απόφοιτη Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης. Έχει παρακολουθήσει αρκετές ημερίδες και σεμινάρια τα οποία έχουν ενισχύσει τις γνώσεις της σε παιδαγωγικά θέματα και στον τρόπο προσέγγισης των παιδιών. Έχει ασχοληθεί με την δημιουργική απασχόληση παιδιών σε παιδότοπους, μέσα απο οργανωμένες δραστηριότητες και παιχνίδια, και με ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού. Βασικός της στόχος είναι να βοηθήσει τα παιδιά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από το παιχνίδι, καθώς και να ενισχύσει την κοινωνικότητα τους μέσα απο ομαδικές-συνεργατικές δράστηριότητες.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΙΤΣΑ

Απόφοιτη του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κατεύθυνση Παιδαγωγική) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η συνεχής επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων τόσο για θέματα παιδαγωγικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όσο και ειδικής αγωγής (με πρόσφατη την παρακολούθηση σειράς σεμιναρίων παράλληλης στήριξης) της δίνει τη δυνατότητα να μεταδώσει στα παιδιά γνώσεις με τρόπο δημιουργικό και ψυχαγωγικό, ώστε να αναδειχθούν οι ικανότητες τους. Η εθελοντική δράση μέσω του οργανισμού ‘’Κέντρο Νέων Ηπείρου’’ και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε συνεργασία με πρόσφυγες της επιτρέπουν να βλέπει με διαφορετική ματιά και να ωθεί στα παιδιά ιδέες και αξίες, όπως ο εθελοντισμός και η διαφορετικότητα. Επίσης μέσα από την ενασχόλησή της με την ενόργανη και το χορό μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν περισσότερο τις εκφράσεις τους και τη συνεργασία μεταξύ τους.